Projektai

Pasvalio krašto muziejus – modernus kultūros populiarinimo, edukacijos ir relaksacijos centras. 2021 m.

Pasvalio krašto muziejus – modernus kultūros populiarinimo, edukacijos ir relaksacijos centras:

Skaityti daugiau decoration array

„Siauruko tiltai: paveldas bendruomenėms, bendruomenės paveldui“. 2020 m.

Vilniaus universiteto ir Pasvalio krašto muziejaus vykdomas projektas, skirtas Pasvalio krašto paveldo – siaurojo geležinkelio istorijos fiksavimui. Projekto metu vyko mokslinės ekspedicijos, ekskursijos, konferencijos, parengtas ir išleistas leidinys.

Skaityti daugiau decoration array

„Pasaulio žmogus – Antanas Poška“ 2020 m.

Projektas – nauja muziejaus ekspozicija „Pasaulio žmogus – Antanas Poška”!A.Poškai skirtoje ekspozicijoje galima pasisemti mokslininko išminties skaitant penkias interaktyvias knygas, kuriose sutalpintas visas A. Poškos gyvenimas. Pajusti keliautojo dvasią padeda vis dar puikiai važiuojantis motociklas „Iž Jupiter 2″. Su juo galima atkartoti 1972-ųjų metų kelionę į Šiaurės Kaukazą. O kur dar kvapą gniaužiantys kalnai, A. Poškos asmeniniai daiktai, atvirlaiškio rašymas, slaptas, tik suaugusiems skirtas stalčius.Inovatyvius sprendimus įgyvendino „Gluk Media” įmonė – muziejaus lankytojams paruošė neužmirštamą ir interaktyvią pažinimo kelionę, kurios pagrindinis herojus – A. Poška. „Gluk Media” dėka ekspozicijoje atsirado interaktyvios knygos su gausia vaizdine medžiaga. Pagal Kaukazo kelionės maršrutą…

Skaityti daugiau decoration array

Virtualus turas. 2020 m.

Virtualaus turo metu pristatoma su Pasvalio krašto istorija nuo didingų viduramžių iki šių laikų. Demonstruojami atrinkti, įdomias istorijas pasakojantys eksponatai, skamba folkloro ansamblio „Rags” atliekamos liaudies dainos, galima pasižvalgyti „Smetoninėje” miesto turgaus aikštėje, ir leistis į ypatingų vietų paieškas jau už muziejaus sienų!Virtualus turas išsiskiria plačiomis prieinamumo galimybėmis. Visi objektų aprašymai, eksponatų istorijos papasakotos 3 kalbomis: lietuvių, anglų ir rusų. Žmonėms su klausos negalia parengti ir įrašyti specialūs vaizdo pasakojimai su vertimu į gestų kalbą, audiogidas (lietuvių k.).Virtuali kelionė supažindina su Pasvalio krašto muziejaus ekspozicijomis, virtualiai nukelia prie trijų ypač turistų mėgstamų Pasvalio krašto lankytinų objektų – giliausio urvo Lietuvoje…

Skaityti daugiau decoration array

„Žiemgala XIII a. dokumentuose“. 2020 m.

Pasvalio krašto muziejus kartu su Joniškyje įsikūrusia asociacija Žiemių pradas „Simkala” įgyvendina tęstinį projektą „Žiemgala XIII a. dokumentuose”. Bus išleistas archyvinių dokumentų rinkinys „Acta episcopatus Semigalliensis et Seloniensis. Žiemgalos ir Sėlos vyskupystės aktai”.Europos šalių archyvuose pavyko surasti svarbių senosios Lietuvos istorijai dokumentų. Jie atkeliavo iš Vatikano Apaštališkojo archyvo, Latvijos nacionalinio archyvo, Čekijos ir Prancūzijos nacionalinių bibliotekų rankraštynų, Kembridžo Corpus Christi koledžo bibliotekos (Anglija). Leidinyje rasite 32 dokumentų faksimiles, jų transkripcijas, vertimą į lietuvių kalbą, istorinio konteksto komentarus.Dokumentus tyrinėjo ir aprašė istorikas dr. Tomas Baranauskas. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Pasvalio rajono savivaldybė.

Skaityti daugiau decoration array

Žadeikių miško partizanų bunkerio atstatymas ir 3D vizualizacija. 2019 m.

Lietuvos laisvės kovų istorija aktualizuota per inovatyviais sprendimais pagrįstą istorinių vietų atgaivinimą Pasvalio krašte. Remiantis savanorystės ir pilietiškumo pagrindais atstatytas partizanų bunkeris Žadeikių miške. Bunkeris tapo nauju traukos objektu Šiaurės Lietuvoje ne tik pokario laisvės kovų istorija besidomintiems turistams. Bunkerio aplinkos pritaikymas kultūriniam-istoriniam turizmui, įrengiant informacinį stendą, atrestauruojant atminimo kryžių, suteikia galimybę susipažinti su laisvės kovos pėdsakais Pasvalio krašte. Atstatytas partizanų bunkeris yra nauja erdvė įvairioms pilietinėms kūrybinėms iniciatyvoms – skautų, jaunųjų šaulių stovykloms, pėsčiųjų žygiams, politinių kalinių ir tremtinių minėjimams, orientavimosi varžyboms, ieškant partizanų pėdsakų miške. Sukurta partizanų bunkerio 3D vizualizacija – Pasvalio krašto muziejuje rodoma partizanų bunkerio 3D…

Skaityti daugiau decoration array

Video filmo apie Dariaus Žiūros projektą „Gustoniai“ sukūrimas ir sklaida. 2019 m.

Sukurtas video filmas „Gustoniai Gustoniuose” išplėtė meno projekto „Gustoniai” žiūrovų auditoriją ir paties projekto suvokimo galimybes. Jis šiuolaikiniam menui nebūdinga forma atskleidė projekto turinį ir padarė jį skaitomą ne tik šiuolaikinio meno, bet ir kino žiūrovui. Taip pat atliko estetinę, edukacinę ir komunikacinę funkcijas toliau vykdant projekto „Gustoniai” sklaidą, su juo supažindinant platesnę publiką Lietuvoje ir už jos ribų. Projektas prisidėjo prie Gustonių kaimo bendruomenės ir Pasvalio regiono pridėtinės vertės kūrimo.

Skaityti daugiau decoration array

Neatrastieji lobiai Pasvalio krašto bažnyčių bokštuose ir varpinėse. 2019 m.

Projekto veiklomis aktualizuoti sakralinio paveldo objektai – bažnyčių bokštai ir varpinės. Tai įdomi rūšis, kadangi uždara ir kasdien neprieinama, kur slypi vertingi meno kūriniai. Lietuvoje bažnyčių bokštų ir varpinių paveldas menkai ištyrinėtas. Vykdant projektą išleistas Pasvalio r. bažnyčių varpinių katalogas „Pasvalio krašto bažnyčių varpai“.

Skaityti daugiau decoration array

Šiaurės sparnai: istorinių vėjo malūnų atminties archyvas. 2019 m.

Pasvalio krašto muziejus kartu su Vilniaus universitetu įgyvendina projektą (projekto pradžia 2017 m.), skirtą šio krašto vėjo malūnų tyrimams, sklaidai ir atgaivinimui. Projektu pasiekta reikšmingų rezultatų – surinkta unikali sakytinės istorijos medžiaga, organizuotas renginių ciklas (ekspedicija, konferencija, apskritas stalas-diskusija, paroda muziejuje), sukurti produktai (pažintinis bukletas, straipsnių ciklas). Projektas išplėstas iki Panevėžio apskrities vėjo malūnų paveldo pažinimo ir sklaidos projekto.

Skaityti daugiau decoration array

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymo programa – dailės terapijos ciklas „Kurkime meną kartu“ 2019 m.

Edukacinis užsiėmimas „Šilkinė svajonė” – šilko istorija, tapyba ant šilko. Edukacijos metu ugdomi dalyvių meniniai gebėjimai, lavinami bendravimo įgūdžiai, vaizduotė, tobulinama socialinė integracija į visuomenę.

Skaityti daugiau decoration array

„Bendrapiliečiai. Žydai Pasvalio krašte“. 2016 m.

Kilnojamoji fotografijų ir dokumentų paroda, skirta suteikti visuomenei vizualinių žinių apie žydų bendruomenės gyvenimą Pasvalio krašte, paskatinti labiau domėtis savo krašto tautinių mažumų istorija bei prisidėti prie tautinės tolerancijos stiprinimo.

Skaityti daugiau decoration array

„Sėlos aktai / Acta Seloniae“. 2015 m.

„Žiemgala XIII a. dokumentuose“ – baltų istorijos projektas, prasidėjęs Šiaurės Lietuvoje, tačiau vis labiau plečiantis savo erdvę ir skirtas visai Lietuvai.2015 m. įgyvendinta antroji projekto iniciatyva – išleistas didesnės apimties dokumentų rinkinys „Sėlos aktai / Acta Seloniae“. Leidinys buvo pristatytas Šiaurės Lietuvos regionuose ir sulaukė didelio pasisekimo.

Skaityti daugiau decoration array

Įgyvendintas projektas „Aktyvaus poilsio infrastruktūros plėtra Pasvalio raj.”. 2014 m.

Pasvalio rajono savivaldybės administracija įgyvendino projektą „Aktyvaus poilsio infrastruktūros plėtra Pasvalio rajone” (toliau – projektas) pagal 2007-2013 metų Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai” priemonę VP3-1.3-ŪM-05-R „Viešosios turizmo infrastruktūros ir paslaugų plėtra regionuose” ir 2012 m. rugsėjo 28 d. pasirašytą trišalę Finansavimo ir administravimo sutartį Nr. S-VP3-1.3-ŪM-05-R-51-003 tarp Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos, VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūros ir Pasvalio rajono savivaldybės administracijos.Projektui įgyvendinti skirta 1.362.162,18 Lt paramos, iš jų 1.157.837,30 Lt ES fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir 204.324,88 Lt Projekto vykdytojo lėšos.

Skaityti daugiau decoration array

Įgyvendinamas projektas „Aktyvaus poilsio infrastruktūros plėtra Pasvalio rajone”. 2014 m.

Pagrindinis įgyvendinamo projekto tikslas – skatinanti turizmo produktų ir viešosios infrastruktūros plėtrą Pasvalio rajone. Tikslui pasiekti numatytas uždavinys – sukurti viešąją rekreacinę aktyvaus poilsio infrastruktūrą Pasvalio mieste, skatinant atvykstamąjį ir vietinį turizmą.ĮGYVENDINAMAS EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ FINANSUOJAMAS PROJEKTAS „AKTYVAUS POILSIO INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA PASVALIO RAJONE“ NR. VP3-1.3-ŪM-05-R-51-003

Skaityti daugiau decoration array

„Žiemgalos aktai / Acta Semigalliae“. 2014 m.

„Žiemgala XIII a. dokumentuose“ – baltų istorijos projektas, prasidėjęs Šiaurės Lietuvoje, tačiau vis labiau plečiantis savo erdvę ir skirtas visai Lietuvai. 2014 m. įgyvendinta pirmoji projekto iniciatyva – išleistas archyvinių dokumentų rinkinys „Žiemgalos aktai / Acta Semigalliae“. Leidinys buvo pristatytas Šiaurės Lietuvos regionuose ir sulaukė didelio pasisekimo.

Skaityti daugiau decoration array
Skip to content