„Bendrapiliečiai. Žydai Pasvalio krašte“. 2016 m.

Kilnojamoji fotografijų ir dokumentų paroda, skirta suteikti visuomenei vizualinių žinių apie žydų bendruomenės gyvenimą Pasvalio krašte, paskatinti labiau domėtis savo krašto tautinių mažumų istorija bei prisidėti prie tautinės tolerancijos stiprinimo.