Leidiniai

Žurnalas

Šiaurietiški atsivėrimai

„Šiaurietiški atsivėrimai“ – tai Pasvalio krašto istorijos ir kultūros žurnalas (red. Agnė Grinevičiūtė). Žurnalo leidybą remia Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas, Pasvalio rajono savivaldybė, Pasvalio Mariaus Katiliškio biblioteka, Pasvalio krašto muziejus, dr. Pranas Kiznis.  Muziejaus darbuotojai dalyvauja žurnalo redakcinės kolegijos darbe, rašo straipsnius istorine bei kraštotyrine tematika. Norime priminti, kad žurnalas „Šiaurietiški atsivėrimai” pasiekiamas ir internetu. Yra sukurta interneto svetainė, kurioje galite susipažinti su naujausiu žurnalo numeriu ir pasklaidyti senesnių straipsnių archyvą. Žurnalą įsigyti galite Pasvalio krašto muziejuje arba ateiti jį perskaityti į Pasvalio Mariaus Katiliškio viešąją biblioteką.

Skaityti daugiau decoration array
Knyga

Žiemgalos vyskupystės aktai

Šis leidinys – projekto „Žiemgala XIII a. dokumentuose“ penktoji dalis, išleista Pasvalio krašto muziejaus ir asociacijos Žiemių prado „Simkala“ bendradarbiavimo dėka. Leidinį finansavo Lietuvos kultūros taryba ir Pasvalio rajono savivaldybė. Šis dokumentų rinkinys tęsia pažintį su Sėlos ir Žiemgalos vyskupystės istorija ir atspindi naują jos etapą, kai vyskupystė jau buvo vadinama tik Žiemgalos vardu, o audringa jos trečiojo vyskupo Balduino Alniečio veikla sudrebino visą Livoniją ir aidėjo Europoje. Rinkinyje skelbiami 29 su Žiemgalos vyskupo Balduino veika susiję dokumentai iš 1231–1239 m. laikotarpio. Leidinį nemokamai galite įsigyti Pasvalio krašto muziejuje.

Skaityti daugiau decoration array
Knyga

Sėlos ir Žiemgalos vyskupystės aktai

Šis leidinys – projekto „Žiemgala XIII a. dokumentuose“ ketvirtoji dalis, išleista Pasvalio krašto muziejaus ir asociacijos Žiemių prado „Simkala“ bendradarbiavimo dėka. Leidinį finansavo Lietuvos kultūros taryba ir Pasvalio rajono savivaldybė. Šis rinkimys apima 1217–1228 m. laikotarpį, t. y. pirmųjų dviejų Sėlos-Žiemgalos vyskupų valdymo laikotarpį, kuomet vyskupystė dar buvo vadinama daugiausia Sėlos vardu. Leidinį nemokamai galite įsigyti Pasvalio krašto muziejuje.

Skaityti daugiau decoration array
Knyga

Kuršo aktai

Šis leidinys – projekto „Žiemgala XIII a. dokumentuose“ trečioji dalis, išleista Pasvalio krašto muziejaus ir asociacijos Žiemių prado „Simkala“ bendradarbiavimo dėka. Leidinį finansavo Lietuvos kultūros taryba ir Pasvalio rajono savivaldybė. Pirmasis leidinys „Žiemgalos aktai. Acta Semigalliae“ (2014 m.) buvo skirtas svarbiausiems Žiemgalos aktams, antrasis – „Sėlos aktai. Acta Seloniae“ (2015 m.) – rytinės Žiemgalos kaimynės Sėlos aktams, o šis rinkinys skirtas vakaruose su Žiemgala besiribojančiam Kuršui. Leidinį nemokamai galite įsigyti Pasvalio krašto muziejuje.

Skaityti daugiau decoration array
Knyga

Sėlos aktai

Leidinys – projekto „Žiemgala XIII a. dokumentuose“ tęsinys. 2014 m. buvo išleistas pirmasis šio projekto leidinys „Žiemgalos aktai. Acta Semigalliae“, skirtas 760-osioms pirmojo Žiemgalos padalijimo metinėms. Lietuvos kultūros tarybos dalinai finansuoto projekto antrąją dalį vykdė Pasvalio krašto muziejus drauge su asociacija Žiemių pradas „Simkala”. Šio rinkinio tema – rytinė Žiemgalos kaimynė Sėla, kurios dalybų aktas sudarytas 1256 m. pabaigoje. 2016 m. sukanka 760 metų nuo šio akto sudarymo ir 500 metų – nuo pačiame Žiemgalos bei Sėlos paribyje įsikūrusių Biržų pirmojo paminėjimo (Biržus pirmą kartą minintis 1416 m. rugpjūčio 23 d. Livonijos magistro laiškas paskelbtas „Žiemgalos aktuose“). Tad šis leidinys…

Skaityti daugiau decoration array
Knyga

Žiemgalos aktai

Leidinys – Žiemių prado „Simkala“ drauge su Pasvalio krašto muziejumi bei Joniškio istorijos ir kultūros muziejumi vykdyto projekto „Žiemgala XIII a. dokumentuose“ rezultatas. Šis dalinai Lietuvos kultūros tarybos finansuotas projektas skirtas pirmojo Žiemgalos padalijimo 760-sioms metinėms paminėti. Leidinyje trumpai apžvelgta Žiemgalos istorija XIII–XV a. ir originalo (lotynų, senąja vokiečių) kalba su originalių dokumentų fotokopijomis, vertimais į lietuvių kalbą bei komentarais skelbiami Žiemgalos istorinės geografijos pažinimui ypatingą reikšmę turintys du 1254 m. balandžio mėnesio Žiemgalos dalybų aktai, kuriuose pirmą kartą paminėtos šiaurės Lietuvos vietovės – Žagarė, Šilėnai (prie Kuršėnų) ir Žiemgalos kaimynė Upytės žemė, o taip  pat 1272 m. spalio 7…

Skaityti daugiau decoration array
Katalogas

Spalvos ir atspalviai

Leidinys „Spalvos ir atspalviai“ – tai Pasvalio krašto muziejaus eksponatų katalogas. Kataloge pateikiama trumpa Pasvalio krašto muziejaus, Pasvalio miesto istorija, taip pat gausu archyvinių fotografijų iš muziejaus fondų.  Leidinys išleistas Europos Sąjungos regioninio vystymo fondo, bendradarbiavimo tarp sienų programos 2007–2013 m. ir Pasvalio rajono savivadybės lėšomis. Leidinį nemokamai galite įsigyti Pasvalio krašto muziejuje.

Skaityti daugiau decoration array
Brošiūra

Žydai Pasvalio krašte

Leidinys, skirtas holokausto Lietuvoje 70-čiui. Leidinyje panaudota istorinė medžiaga ir nuotraukos iš Pasvalio krašto muziejaus fondų. Leidinys išleistas Kultūros rėmimo fondo lėšomis. Leidinį nemokamai galite įsigyti Pasvalio krašto muziejuje.

Skaityti daugiau decoration array
Skip to content