Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymo programa – dailės terapijos ciklas „Kurkime meną kartu“ 2019 m.

Edukacinis užsiėmimas „Šilkinė svajonė” – šilko istorija, tapyba ant šilko. Edukacijos metu ugdomi dalyvių meniniai gebėjimai, lavinami bendravimo įgūdžiai, vaizduotė, tobulinama socialinė integracija į visuomenę.