Įgyvendintas projektas „Aktyvaus poilsio infrastruktūros plėtra Pasvalio raj.”. 2014 m.

Pasvalio rajono savivaldybės administracija įgyvendino projektą „Aktyvaus poilsio infrastruktūros plėtra Pasvalio rajone” (toliau – projektas) pagal 2007-2013 metų Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai” priemonę VP3-1.3-ŪM-05-R „Viešosios turizmo infrastruktūros ir paslaugų plėtra regionuose” ir 2012 m. rugsėjo 28 d. pasirašytą trišalę Finansavimo ir administravimo sutartį Nr. S-VP3-1.3-ŪM-05-R-51-003 tarp Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos, VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūros ir Pasvalio rajono savivaldybės administracijos.
Projektui įgyvendinti skirta 1.362.162,18 Lt paramos, iš jų 1.157.837,30 Lt ES fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir 204.324,88 Lt Projekto vykdytojo lėšos.