Įgyvendinamas projektas „Aktyvaus poilsio infrastruktūros plėtra Pasvalio rajone”. 2014 m.

Pagrindinis įgyvendinamo projekto tikslas – skatinanti turizmo produktų ir viešosios infrastruktūros plėtrą Pasvalio rajone. Tikslui pasiekti numatytas uždavinys – sukurti viešąją rekreacinę aktyvaus poilsio infrastruktūrą Pasvalio mieste, skatinant atvykstamąjį ir vietinį turizmą.
ĮGYVENDINAMAS EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ FINANSUOJAMAS PROJEKTAS „AKTYVAUS POILSIO INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA PASVALIO RAJONE“ NR. VP3-1.3-ŪM-05-R-51-003