Žadeikių miško partizanų bunkerio atstatymas ir 3D vizualizacija. 2019 m.

Lietuvos laisvės kovų istorija aktualizuota per inovatyviais sprendimais pagrįstą istorinių vietų atgaivinimą Pasvalio krašte. Remiantis savanorystės ir pilietiškumo pagrindais atstatytas partizanų bunkeris Žadeikių miške. Bunkeris tapo nauju traukos objektu Šiaurės Lietuvoje ne tik pokario laisvės kovų istorija besidomintiems turistams. Bunkerio aplinkos pritaikymas kultūriniam-istoriniam turizmui, įrengiant informacinį stendą, atrestauruojant atminimo kryžių, suteikia galimybę susipažinti su laisvės kovos pėdsakais Pasvalio krašte. Atstatytas partizanų bunkeris yra nauja erdvė įvairioms pilietinėms kūrybinėms iniciatyvoms – skautų, jaunųjų šaulių stovykloms, pėsčiųjų žygiams, politinių kalinių ir tremtinių minėjimams, orientavimosi varžyboms, ieškant partizanų pėdsakų miške. Sukurta partizanų bunkerio 3D vizualizacija – Pasvalio krašto muziejuje rodoma partizanų bunkerio 3D vizualizacija ne tik papildė partizaninio judėjimo laikus atspindinčią ekspoziciją, bet ir tapo nauja interaktyvia priemone, padedančia perteikti Lietuvos laisvės kovų istoriją edukacinių užsiėmimų metu. Atstatant bunkerį atlikti archeologiniai žvalgymai, jų metu rasti radiniai atskleidė partizaninio judėjimo Pasvalio krašte ypatumus. Partizanų bunkerio atstatymas yra puikus pilietiškumo ugdymo pavyzdys, bunkerio 3D vizualizacijos sukūrimas užtikrina Lietuvos laisvės kovų istorijos sklaidos tęstinumą Pasvalio krašte.