5.7. Finansinių ataskaitų rinkiniai

2024 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

2023 m. finansinių ataskaitų rinkinys

2023 m. III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

2023 m. II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

2023 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

2022 m. finansinių ataskaitų rinkinys

2022 m. III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

2022 m. II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

2022 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

2021 m. finansinių ataskaitų rinkinys

2021 m. III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

2021 m. II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

2021 m. I ketvirčio veiklos rezultatų ataskaita

2021 m. I ketvirčio finansinės būklės ataskaita

2021 m. I ketvirčio finansavimo sumos pagal šaltinį

2021 m. I ketvirčio aiškinamasis raštas

2020 m. finansinių ataskaitų rinkinys

2020 m. III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

2020 m. II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

2020 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

2019 m. IV ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

2019 m. IV ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas

2019 m. III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

2019 m. II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

2019 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

Skip to content