2. Teisinė informacija

2. Teisinė informacija

2.1. Teisės aktai

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/b63962122fcb11e79f4996496b137f39 Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymas https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/93b03060887611ee9ee3e4a7f62b7a26 Lietuvos Respublikos muziejų įstatymas https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.18317/lsyLyOzoPB

Skaityti daugiau decoration array
2. Teisinė informacija

2.2. Teisės aktų projektai

Skaityti daugiau decoration array
2. Teisinė informacija

2.3. Tyrimai ir analizės

Skaityti daugiau decoration array
2. Teisinė informacija

2.4. Teisės aktų pažeidimai

Skaityti daugiau decoration array
2. Teisinė informacija

2.5. Galiojančio teisinio reguliavimo poveikio ex post vertinimas

Skaityti daugiau decoration array
Skip to content