Velykų džiaugsmas. 2008 m.

Pagal pilietinio ir tautinio ugdymo projektų rėmimo konkursą, finansuojamą Pasvalio rajono savivaldybės biudžeto lėšomis, parengta edukacinė programa „Velykų džiaugsmas“. Pamokos metu pasakojama apie Verbų sekmadienio, Didžiosios savaitės ir Šv. Velykų papročius.