Pasvalio krašto kryždirbystės paveldo išsaugojimas ir pristatymas visuomenei. 2013 m.

Kultūros rėmimo fondo lėšomis įvykdytas projektas „Pasvalio krašto kryždirbystės paveldo išsaugojimas ir pristatymas visuomenei“, skirtas konservuoti muziejaus Dailės rinkinyje saugomus itin sunykusius – koplytstulpį ir „Rūpintojėlio“ skulptūrėlę. Konservuoti liaudies meno kūriniai eksponuojami muziejaus kryždirbystės ekspozicijoje.