Pasvalio krašto kryždirbių meno išsaugojimas ir propagavimas. 2012 m.

Kultūros rėmimo fondo lėšomis paruoštas Muziejinių vertybių restauravimo ir konservavimo projektas „Pasvalio krašto kryždirbių meno išsaugojimas ir propagavimas“, skirtas Pasvalio krašto kryždirbystės paveldo išsaugojimui ir pristatymui visuomenei.