Dubenuotųjų akmenų ir girnų ekspozicija Pasvalyje. 2011 m.

Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos ir nekilnojamo kultūros paveldo pažinimo sklaidos ir atgaivinimo programų projektų rėmimo valstybės biudžeto lėšomis išleistas informacinis lankstinukas – „Dubenuotųjų akmenų ir girnų ekspozicija Pasvalyje“.