Daujėnų krašto etninis paveldas. 2005 m.

Įgyvendinus Lietuvos Respublikos Kultūros ministerijos lėšomis finansuotą etninės kultūros projektą „Krinčino krašto praeitis ir dabartis“ – susisteminta Krinčino seniūnijoje surinkta etninė medžiaga, Pasvalio krašto muziejaus muziejininkai Tetirvinų kaime organizavo amatų, dainų, šokių, mokymus, susitikimus su amatininkais bei įvairiais tautosakos pateikėjais. Etnografinio pobūdžio vakaronės buvo surengtos Krinčino Antano Vienažindžio pagrindinėje mokykloje bei Pasvalio krašto muziejuje.