Tautodailininkės Palmiros Venslovienės jubiliejinė paroda

VEIKIANČIOS, 2022 M. PARODOS, LAPKRITIS