Pasvalio rajono sutrikusio intelekto žmonių užimtumo centro „Viltis” paroda „Vilties alėja”

VEIKUSIOS, 2022 M. PARODOS, BALANDIS