Panevėžio krašto tautodailininko Alberto Valikonio Užgavėnių kaukių paroda

Paroda veikia: 2023 m. vasario 13 d. – kovo 2 d. (mažojoje muziejaus salytėje).

Tautodailininkas Albertas Valikonis gimė 1958 metais Panevėžio rajone, Ramygalos seniūnijoje, Debikonių kaime, mokėsi Kėdainių rajono Pagirių vid. mokykloje. Baigęs vidurinę mokėsi Panevėžio Hidromelioracijos technikume. Po armijos dirbo Ekrano gamykloje, vėliau darbo apdailininku.

Menais domisi nuo vaikystės. Tą pastebėjo ir didelę įtaką kūrybai turėjo dailės mokytoja Genovaitė Vanagienė, bei darbų mokytojas, jos vyras Jonas Vanagas. Jau mokykloje per darbų pamokas mokytojas supažindino su drožybos pagrindais. Droždavo tautines prieverpstes, kitus nedidelius kūrinėlius. Mokykloje darydavo parodas. Dailės mokytoja skatino tapybą akvarele, mokė kaligrafinio šrifto. Šios pamokos lydi visą kūrėjo gyvenimą. Vis tik tautodailininkui arčiausia sielos medis. Drožia šaukštus, kaukes, sodo skulptūras, koplytstulpius, kryžius.

2011 metais Albertas Valikonis priimtas į Lietuvos Tautodailininkų sąjungą.

Tautodailininkas surengė virš trisdešimties rajoninių, bei respublikinių parodų, dvylika personalinių, pastatytas ne vienas kryžius, koplytstulpis, įvairios kiemo, sodo skulptūros.

A .Valikonio darbai yra iškeliavę į Angliją, Portugaliją, Ukrainą, JAV.