Mes niekada nepamiršime…

1941 m. birželio 14-osios Pasvalio krašto tremtinių vardai spaudoje. Galbūt čia rasite ir savo artimuosius?

Laikraštis "Naujosios Biržų žinios".
Birželio 14-ąją – Gedulo ir vilties dieną prisimename ir pagerbiame tuos, iš kurių buvo atimta, kas žmogui brangiausia – laisvė ir Tėvynė.

Prieš 83 metus daugelio šeimų gyvenimus aptemdė tremties šešėlis, kuris ilgam išliks atmintyje kaip skaudžiausias mūsų tautos istorijos puslapis. Skaičiuojama, kad iš viso prievarta iš savo namų išvežta ir nuo artimųjų atskirta apie 130 tūkst. Lietuvos gyventojų. Deja, ne visiems pavyko sugrįžti į savo gimtuosius kraštus mylimoje Tėvynėje…

Janiselių, Šilkarskių, Varanauskų, Galinių, Jurgaičių šeimų ir kitų tremtinių istorijos mums visuomet primins, kiek skausmo ir netekčių turėjome patirti, jog šiandien gyventume laisvoje Lietuvoje.

O šiandien dar kartą dalinamės akimirkomis iš Janiselių šeimos istorijos įamžinimo, pasitelkiant gatvės meną. Kviečiame stabtelėti prie šio piešinio ir prisiminti visus tremties šešėlio paliestus tautiečius.