Kviečiame įsigyti leidinį „Algirdas Lukštas. Mano mokytojas”

Leidinio sudarytoja – dailininko dukterėčia Asta Bendoraitienė.

Leidinio kaina: 19,80 Eur.

Kviečiame muziejuje įsigyti kraštiečio dailininko ir mokytojo Algirdo Lukšto (1921–1992) gyvenimui ir kūrybai skirtą knygą „Algirdas Lukštas. Mano mokytojas“.

„Brangus mano Mokytojau“ – taip pasakytų daugelis, kurie Kauno dailės gimnazijoje išgyveno Algirdo Lukšto akvarelės pamokas, virsdavusias spektakliais. Jo pastatyti natiurmortai (pamenu A. Lukšto šviesiai pilką švarką su svogūnu ir laukų varpeliais) kalbėdavo apie gyvenimą. O Mokytojo nulietos dangaus variacijos, su amžinybe dvelkiančiais debesų etiudais, ir dabar byloja apie šio vyro buvimą. Jo dėka supratau, jog paveikslas taip pat geba tęstis ir turi savo nematomą gyvenimą, kurį atskleisti kaip tik ir turi dailininkas, savo kūriniu pasakydamas, jog kitapus regimybės esti tikra realybė – ta, kuria tu tiki. Esu Tau dėkinga. Tavo mokinė – Grytė“, – tapytoja Grytė Pintukaitė.

Daugiau informacijos apie dailininką A. Lukštą: https://www.bernardinai.lt/algirdas-lukstas-dailininkas…/