Partizanų bunkeris Žadeikių miške

Bunkerio koordinatės: 55.99463, 24.44943

Tai istorinė vieta Pasvalio krašte. Šiame požeminiame statinyje pavargę po kovų slėpėsi Pasvalio krašto partizanai, vadovaujami Jono Alenčiko-Dragūno. Tikrasis bunkeris čia buvo įrengtas 1945 metais, mūšio metu sunaikintas, o pirmą kartą atstatytas 1997 m. Laikui bėgant, mediniai rąstai sutrešo, angos užvirto, gultai ir šalia pastatytas partizanams atminti kryžius supuvo.

2019 m. Pasvalio krašto muziejaus iniciatyva, sulaukus finansinės paramos iš Lietuvos kultūros tarybos ir Pasvalio rajono savivaldybės, Žadeikių miške esantis partizanų bunkeris buvo atnaujintas – pakeisti supuvę rąstai, gultai, prailginti tuneliai, pastatytas naujas atminimo kryžius, informacinis stendas bei atkurta partizanų stovyklavietė.
Nuvykę į Žadeikių miške esantį bunkerį ir prisėdę ant medinių gultų galėsite pavartyti pogrindžio spaudos, susipažinti su partizano priesaika, padainuoti partizaninių dainų, atsiversti maldaknygę…