Seniausio Pasvalio pastato – bažnyčios Paslaptys

TEMINĖS

Kaina: 2,00 Eur/asm.

Apžiūrėsite Pasvalio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčią, išgirsite šios, jau ketvirtosios bažnyčios istoriją, kaip kito jos išvaizda XVIII–XX a. Ypatingas dėmesys skiriamas bažnyčios paveikslams, iš arčiau pažvelgsite į šventųjų skulptūras, Dievo ir angelų drožinius. Išėjus iš bažnyčios, stabtelėsite prie paminklo žuvusiems už Lietuvos laisvę partizanams, aplankysite kunigų kapus Pasvalio bažnyčios šventoriuje, sustosite prie varpinės, kur sužinosite Pasvalio bažnyčios varpų istoriją.