Velykų džiaugsmas

MAŽIESIEMS, 5-12 KL. MOKSLEIVIAMS, TOP10, KULTŪROS PASAS

Kaina: 7,00 Eur

Edukacija vyksta: sausio–balandžio mėn.

Edukacijos užsakomos: tel. (8 618) 85272

Skirta Gavėnios laikotarpiui. Gaspadorius ir gaspadinė savo gryčioje papasakos apie Verbų sekmadienio, Didžiosios savaitės ir Šv. Velykų papročius. Edukacijos dalyviams labiausiai patinka džiaugsmingoji šio laikotarpio dalis – šokiai, žaidimai, kiaušinių marginimas, „silkės išvarymas“ ir būrimai. O jeigu pasiseks, jie suras ir Velykės paslėptų dovanėlių..