Pasvale krašta sakmių į legendų suvaidinioms

5-12 KL. MOKSLEIVIAMS, KULTŪROS PASAS

Kaina: 2,00 Eur

Edukacijos užsakomos: tel. (8 618) 85272

Šios programos metu ekspozicijų salė tampa „lėlių teatru“. Muziejininkas vietine aukštaičių tarme papasakoja lankytojams sakmę ir pasiūlo patiems ją suvaidinti. Lankytojai tampa aktoriais, režisieriais…


Programa skirta skirtingo amžiaus lankytojams. Pagal amžiaus grupes pagamintos lėlės: mažiesiems – rankinės lėlės, vyresniems ir vyriausiems – lazdelinės lėlės.