Video filmo apie Dariaus Žiūros projektą „Gustoniai“ sukūrimas ir sklaida. 2019 m.

Sukurtas video filmas „Gustoniai Gustoniuose” išplėtė meno projekto „Gustoniai” žiūrovų auditoriją ir paties projekto suvokimo galimybes. Jis šiuolaikiniam menui nebūdinga forma atskleidė projekto turinį ir padarė jį skaitomą ne tik šiuolaikinio meno, bet ir kino žiūrovui. Taip pat atliko estetinę, edukacinę ir komunikacinę funkcijas toliau vykdant projekto „Gustoniai” sklaidą, su juo supažindinant platesnę publiką Lietuvoje ir už jos ribų. Projektas prisidėjo prie Gustonių kaimo bendruomenės ir Pasvalio regiono pridėtinės vertės kūrimo.