Pasvalio krašto kryždirbių meno išsaugojimas ir propagavimas. 2009 m.

Lietuvos Respublikos Kultūros ministerijos Muziejinių vertybių restauravimo ir konservavimo lėšomis įgyvendintas projektas „Pasvalio krašto kryždirbių meno išsaugojimas ir propagavimas“. Restauruotas Kidžionių kaimo pakraštyje 1853 m. statytas muziejinis eksponatas – koplytstulpis (autorius S. Gegeckas) (PM 2263/1) ir konservuotas 1930 m. statytas kryžius prie kelio Šakarniai–Saločiai (PM-2263/3).